#MNN@24X7 संसार मे चारूभाग झूठ फूसि, पाप, अनीति-अनाचार इत्यादिक प्रकोप बढ़ल जा रहल अछि। सत्य बजनिहार, इमानदारीपर चलनिहारक संख्या दिनानुदिन घटि रहल अछि। धर्म कर्मक नामपर देखावा, आडम्बर आ प्रदर्शन केर चलनिसारिसँ समाज त्रस्त अछि। जे खाँटी पवित्र कर्म केनिहार लोक छथि ओ आंगुरपर गानल जा सकैत छथि। एहनमे सनातन धर्मक रक्षा आ ओकर प्रचार शुद्ध मोनसँ करब परमावश्यक भ’ जाइछ।

शास्त्र पुराण,धर्म ग्रंथ आदिक पारायण, सदाचारक बाटपर चललासँ चित्तकेँ शांति भेटै छै। कलियुगमे भगवान आ भगवतीक नाम लेला मात्रसँ लोक पुण्यक भागी बनैत छथि, पापसँ मुक्ति पबैत छथि आ हुनक जीवन धन्य बनि जाइत छनि।

ई गप आचार्य नन्दकिशोर पाण्डेय जी महराज व्यासपीठसँ देवीभागवतक पारायणक क्रममे कहलनि।

पछिला सोम अर्थात् 10/10/2022 सँ मधुबनी जिलाक उत्तमगाम ननौर दुर्गा स्थान परिसरमे देवी भागवत् केर प्रवचन चलि रहल अछि।

एहि कारणसँ सम्पूर्ण ननौर गाम आ लगपासक परिसर भक्तिमय बनल अछि। प्रवचन बेरूपहर तीन बजे सँ आरंभ होइत अछि। एहिसँ पूर्व दुर्गा स्थान परिसरक कीर्त्तनभवन पर सम्पूर्ण कल्याणक कामनासँ पं.राघवेंद्र झा, पं.अरुण झा,पं.प्रेमकांत चौधरी,पं.यादेवेन्द्र झा ऊर्फ मुरारी, पं.संतोष झा,पं.कृष्ण मोहन मिश्र,पं.देवचन्द्र झा द्वारा रुद्राभिषेक कएला जाइत अछि।